Frukostmöte med Ulrika Brydling

6 september i Umeå 2019

Frukostmöte med tema ”Hållbart samarbete mellan matproducenter, besöksmål och restaurangnäring i Västerbotten” i samarbete med Smakfestivalen i Umeå

Ett frukostmöte med fokus på att inspireras av varandra och hitta nya samarbetsmöjligheter. Gästföreläsare är Ulrika Brydling som jobbat inom restaurangbranschen i över 20 år, drivit egna restauranger, tävlat i matlagning och hållit föreläsningar och utbildningar inom matlagning generellt men numera oftast om hållbar och ekologisk matlagning och möjligheten att involvera och engagera matproducenter ännu bättre. Ursprungligen är Ulrika från Vindelgransele i Västerbotten. Vi kommer också att få lyssna till Länsstyrelsen Västerbotten och ta del av arbetet med Matkompassen, Region Västerbotten Turism kommer att berätta om satsningen Mat & Måltider och Umeå Kommun om nätverket Hållbara Restauranger.

Vi kommer också att få tid att diskutera med varandra för att hitta nya sätt att samarbeta och fler möjligheter att nätverka.