Bröd och spannmålsdagen

24 september i Överklinten 2019

Bagare i Västerbotten önskar mjöl med god kvalitet och gärna mjöl som odlats i länet. Vad kan vi odla här i Västerbotten och vad finns det för möjlighet att förädla spannmål i länet?

Under en heldag i september hoppas vi att spannmålsodlare/bönder och bagare samt alla som är intresserade av förädling av spannmål i Västerbotten vill träffas och diskutera hur vi kan påbörja resan att bli självförsörjande på bröd i länet! Vad är möjligt hos oss? Arrangemanget är kostnadsfritt och arrangeras inom ramen för projektet
Matkompassen -mer mat från Västerbotten

Målgrupp: Spannmålsodlare i Västerbotten och bagare samt de som har intresse för att förädla spannmål.

08:45 Kaffe och smörgås serveras
09:15 Välkommen -Matkompassen mer mat från Västerbotten
Stina Fernerud, Länsstyrelsen Västerbotten
09:30 Västerbottens 4 sädesslag – vete, korn, havre och råg
Lars Ericsson, Länsstyrelsen Västerbotten
10:15 Brödets historia från dåtid till framtid
Maria Sitell, Brödinstitutet
11:00 Från odling och förädling till paketering och försäljning
Kerstin Björklund,Warbro kvarn
11:45 Lunch
12:45 Workshop – matchning spannmål och bagerimjöl
Östen Holmström inleder workshopen och berättar om försök att odla kulturspannmål i Överklinten, hur har det gått?
14:30 Summering av dagen kaffe serveras
15:00 Vi avslutar