Det goda kontrollmötet

5 november i Skellefteå 2019

Livsmedelslagstiftningen i Sverige/EU ställer en rad krav på företagare som tillhandahåller livsmedel. När livsmedelskontrollen är som bäst ställer inspektören både tydliga krav och agerar bollplank för att hjälpa till att uppnå avsedd effekt – säker mat och rätt märkta produkter. Men hur når vi dit?

Länsstyrelsen har uppgiften att samordna livsmedelskontrollen i länet och vill den 5 november träffa både länets kommunala livsmedelsinspektörer och -företagare. Syftet med dagen är att diskutera det goda kontrollmötet som handlar om förtroende för båda målgrupperna inom våra olika ansvarsområden. Ett kostnadsfritt arrangemang inom ramen för projektet, vi bjuder på lunch.
Matkompassen – mer mat från Västerbotten