Hur skapar jag merförsäljning i min gårdsbutik?

18 mars 2021 Digitalt arrangemang

Annika Bergman, Visual Merchandiser, visar och förklarar hur du som livsmedelsproducent med olika metoder och knep kan öka försäljningen av lokalproducerad mat i din gårdsbutik

  • Vad vill du att kunden ska uppleva under sitt besök i din butik?
  • Hur skapar du ett bra ”kund varv”? Vi tittar på en exempel-butik och går vi igenom butikens olika ytor och hur de bäst utnyttjas i förhållande till placering i kund varv och butikens layout.
  • En stor del av kommunikationen sker via olika typer av skyltar i butiken. Hur kan de kan se ut och hur ska de användas.
  • Att ha rätt vara, vid rätt tillfälle, rätt exponerad kan vara det som avgör om det blir ett köp eller inte.
  • Sortimentets uppbyggnad har stor betydelse för verksamheten och genom att aktivt arbeta med sortimentet kan det påverka försäljningen i en positiv riktning