Matkompassen

–  mer mat från Västerbotten

Matkompassen

–  mer mat från Västerbotten

Länsstyrelsens livsmedelsarbete

En nationell och regional strategi

Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till år 2030 med det övergripande målet att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja i Sverige där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet  ska leda till hållbar utveckling i landet, skapa tillväxt och sysselsättning samt verka för att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer med konsumenternas efterfrågan, bidra till att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar samt slutligen sträva mot en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i hela landet.

Mer mat från Västerbotten

En regional livsmedelsstrategi för Västerbotten är ett viktigt komplement till den nationella strategin och under hösten 2020 kommer den regionala strategin, Mer mat från Västerbotten, att förankras genom en bred remissomgång bland länets aktörer. Strategin har arbetats fram i dialog och med bred samverkan i hela värdekedjan med Region Västerbotten, LRF och Länsstyrelsen Västerbotten vid rodret.

Matkompassen länsstyrelsens livsmedelsarbete

Barn som tar ut kompassriktningen
Länsstyrelsen Västerbottens livsmedelsarbete går under arbetsnamnet Matkompassen. Vid Länsstyrelsen pågår både ett antal riktade strategiska insatser men även projekt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategins intentioner och målsättningar. 

Pågående projekt vid länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare och projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektperiod:  2019-02-01 – 2021-06-30

Samarbetspartners i projektet är företrädare från: Umeå universitet Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Hushållningssällskapet Västerbotten, Lantbrukarnas riksförbund Västerbotten, Forslunda gymnasiet Umeå kommun, Region Västerbottens turism,  Region Västerbotten Folkhälsa, Landsbygdsenheten och Regional tillväxt vid länsstyrelsen Västerbotten.

En hållbar och livskraftig lokal livsmedelsproduktion är viktigt för länet, det gynnar det lokala näringslivet och kan leda till fler arbetstillfällen. För att få fler lönsamma och konkurrenskraftiga företag är det viktigt att vi tar ett samlat grepp kring livsmedelsfrågorna ur flera perspektiv samtidigt som vi behöver verka för att fler unga intresserar sig för branschen. I projektet är det viktigt att visa på att jordbrukslandskapet är beroende av en levande landsbygd för att kunna brukas. Det är även centralt att visa på att lantbruket bidrar till kollektiva nyttigheter såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt upprätthåller odlingslandskapets natur och kulturvärden.

Projektet vill även visa att en ­ökning av livsmedel kan innebära möjligheter till en ökad  livsmedelsförsörjning i hela länet. Samt att matproduktion och konsumtion bör ske hållbart och gå i linje med andra viktiga mål som Länsstyrelsen arbetar med.

Lokalproducerad mat behöver bli tillgängligt för kunden. ”Hitta mat från Västerbotten” är en tjänst som utvecklas inom projektet med syfte att livsmedelsprodukter som producerats i Västerbotten ska komma närmare kunden. Vad vi konsumenter väljer att äta påverkar inte bara oss själva och vår hälsa, utan också andra arter och vår planet samt lokalsamhället den kunskapen vill vi sprida i projektet för alla länsmedborgare. En ökad kunskap ger möjligheten att göra medvetna matval.

Projektet kommer att beröra flertalet andra områden som exempelvis matsvinn, distribution av varor, marknadsföring i handel m.m.

Projektledare Stina Fernerud, Landsbygdsenheten 

Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare av detta samverkansprojekt. Projektet delfinansieras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Lantbruksveckans fond.

Projektperiod: 2020-06-01 – 2022-05-30 

Projektet sker i samverkan med personal vid Exploratoriet, science center Skellefteå, Universitets-och högskolerådets verksamhet Den globala skolan Region Nord och LRF Västerbotten.

Projektet ska syfta till att öka kunskapen för pedagoger, barn och ungdomar i Västerbottens län kring svensk matproduktion med fokus på primärproduktion med mål att skapa en nyfikenhet och ett ökat intresse hos ungdomar att bli framtidens matproducenter. 

I projektet ingår att bygga upp en permanent utställning om matens produktion  vid Exploratoriet i Skellefteå samt erbjuda pedagoger kompetensutveckling inom området. Den fysiska utställningen ska även kompletteras med ett digitalt skolmaterial som skolungdomen kan ta del av oavsett geografisk hemvist, något som kan vara ett välkommet inslag i ett län som sträcker sig från fjäll till kust. Om möjligt ska även den permanenta utställningen i vissa delar göras mobil. Utställningen med upparbetat material ska syfta till reflektion och hjälpa barn och ungdomar till medvetna och hållbara matval som ska verka för en hållbar värld såväl lokalt som globalt. Arbetet har en tydlig koppling till Agenda 2030.

Projektledare Stina Fernerud, Landsbygdsenheten,

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.