Matkompassen

–  mer mat från Västerbotten

Matkompassen

–  mer mat från Västerbotten

Livsmedelsförsörjning

Livsmedelsförsörjning innebär att man har regelbunden tillgång till säker och näringsrik mat. Om vi vill stå bättre rustade i tider av kris så är det viktigt att vi i vår vanliga vardag efterfrågar mat som producerats i Sverige.  En ökad efterfrågan bidrar till att öka självförsörjningsgraden. En ökning av svensk livsmedelsproduktion ligger dessutom i linje med den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin. Ditt val av mat är alltså viktigt  för att vi tillsammans ska lyckas skapa en tryggad livsmedelsproduktion i Västerbotten.

Vi äter mer potatisar än vi producerar

Potatisar

I Sverige importerar vi hälften av den mat som vi konsumerar. Vår självförsörjningsgrad av livsmedel har drastiskt minskat sedan 1980 talet, från cirka 75 till 50 procent. I Västerbottens län produceras bara cirka 20 procent av den potatis som vi konsumerar i länet trots att vi har god tillgång till odlingsbar mark och gott om färskt vatten. Även om vi skulle öka vår produktion är vi trots det beroende av att importera många insatsvaror såsom proteinfoder, handelsgödsel och diesel vilket gör att en inhemsk livsmedelsproduktion kräver att vi inte är avskärmade från omvärlden.

Källa: Jordbruksverket 

Globalt ansvar att försörja jordens befolkning

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation uppger att jordbruksproduktionen måste öka med 60 procent till år 2050 för att motsvara den kommande efterfrågan. När befolkningen ökar minskar även ytan för försörjning per person. I vissa delar av världen planteras träd på åkermark och andra delar byggs vägar, hus och industrier. Ett av många viktiga arbeten för att nå en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och Agenda 2030 är därför att värna jordbruksmarken.  

Jordbruksmark eller hållbar stadsutveckling via uppdrag från LRF i Västerbottens län
undersöktes jordbruksmarkens status inom den fysiska planeringen i Västerbottens,
Norrbottens och Stockholms län. Uppdraget resulterade i en uppsats vid Umeå universitet.

 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.