Min butik en naturlig marknadsplats för lokal mat!

23 mars 2021 Digitalt arrangemang

Annika Bergman, Visual Merchandiser, visar och förklarar hur du som livsmedelsproducent med olika metoder och knep kan öka försäljningen av lokalproducerad mat i din butik.
Glöm inte att tänka på den röda tråden!


Konceptet är grunden i all verksamhet, från sortiment, inredning, färger, material, exponering och marknadsföring till hur verksamheten presenteras på hemsida, i sociala medier och via annonsering. Även om man som livsmedelshandlare kan vara knuten till en större aktör (t ex AXFOOD, COOP) eller är helt fristående, är det viktigt att ha ett koncept som därigenom följer den s k ”röda tråden”.

Kundupplevelse
Efterfrågar kunden lokal mat? Vad vill du att kunden ska uppleva under sitt besök i butiken/verksamheten? Hur arbetar man med kundupplevelsen i butiken?

Köpbeteende och produktsortiment
Vad är det som gör att en kund handlar eller inte och hur kan man aktivt påverka detta?
Vilka livsmedelsprodukter önskar dina kunder, hur hör de ihop osv.

Exponering
Att ha rätt produkt, vid rätt tillfälle, rätt exponerad kan vara det som avgör om det blir ett köp eller inte.
Butiksplanering
Noggrann planering av butiken är ett av de viktigaste momenten. Vi tittar på en exempel-butik som kan ge inspiration.

Aktiviteter & kampanjer
Ett bra sätt att öka butikens nyhetsvärde och lyfta fram olika produktgrupper. Vi ser på några exempel hur man kan arbeta med aktiviteter/kampanjer.

Skyltar & övrig kommunikation Skyltar är en stor del av kommunikationen i en butik. Hur kan temat med ”Lokal Mat” i fokus se ut och hur kan man arbeta med skyltar & butiksmaterial generellt?

Relationsskapande marknadsföring – vad är syftet ? Den här typen av marknadsföring skapar ett mervärde för både avsändare och användare och stärker kundrelationen. Hur kan man använda detta för att marknadsföra lokalproducerad mat och på så sätt stärka såväl butiken som segmentet? Vilka mervärden ger det att sälja lokal mat?
Workshop/gruppdiskussion Avbrott under föreläsningen för kortare workshop/diskussion där deltagarna får arbeta i grupp. Föreläsningen avslutas med möjlighet att ställa frågor!