Slakterier – viktig infrastruktur för hållbar livsmedels­produktion

26 april i Umeå 2019

Slakterier läggs ner därför arrangerar vi en nätverks­träff för näringen kring slakterifrågan i länet. Din medverkan är viktig. Träffen arrangeras inom ramen för projektet Matkompassen – mer mat från Västerbotten

Målgrupp: Näringen

Tid: 26 april 2019 13:00-16:00

Program

13:00 Välkommen
13:10 Utmaningar vid uppstart av ett slakteri, Alia Albasam och Loran Postolovski, Livsmedelsverket
14:15 Kaffe med dopp
14:45 Slaktare – ett bristyrke, Christine Edberg Arbetsförmedlingen Umeå
15:15 Vad tar vi med oss från denna träff?
16:00 Avslutning