Om Matkompassen

Matkompassen är arbetsnamnet på länsstyrelsen Västerbottens riktade livsmedelsarbete. Ett arbete som går i linje med det regionala och nationella livsmedelsstrategiska arbetet och som till stor del finanserias med medel från EU:s gemensamma politik för jordbruk och fiske, ett område som täcker in många områden.

Syftet med sidan

Vi måste hjälpas åt att ställa om till ett livsmedelssystem som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart och som levererar hälsosam mat. Syftet med hemsidan är att öka kunskapen om västerbottnisk livsmedelsproduktion, dess mervärden och hur fler medvetna val kan bidra till en ökad hållbar livsmedelsproduktion i Västerbotten som är bra både för vårt län och för oss själva.

Vad vi som konsument väljer att äta, hur mycket och hur ofta vi äter påverkar vår kropp men även länet Västerbotten. Hållbar produktion, god djuromsorg, låg användning av antibiotika, biologisk mångfald och ansvarsfull användning av kemiska växtskyddsmedel är exempel på västerbottniska mervärden. Att de som arbetar med produktionen har bra arbetsförhållanden och att den bidrar till utveckling och försörjning i våra landsbygder är också viktiga värden.

Figur: Mervärden – hållbar livsmedelsproduktion i Västerbotten

Projekt

Den kunskap och det material som du hittar på den här hemsidan har utvecklats genom olika projekt som du kan läsa mer om på sidan avslutade och pågående projekt.

Kontakt

matkompassen@lansstyrelsen.se