Vårens grönaste näringslivsdag

15 maj i Umeå 2019 I Umeå
Hur kan vi stärka de gröna näringarna i Västerbotten? Möt vår expertpanel på vårens grönaste näringslivsdag!

Under dagen får du mer kunskap och inspiration om hur du kan stärka företag inom livsmedelskedjan, från primärproduktion till konsument med fokus på de gröna näringarna. Den svenska matproduktionen ska öka och vi måste tillsammans hjälpa till att skapa förutsättningar. Ställ frågor, utbyt erfarenheter och bolla idéer med vår expertpanel och dina kollegor i länet.

Expertpanel

  • Växa Sverige – Isabelle Hultdin, Avelsrådgivare
  • LRF Västerbotten – Mats Granath, Regionchef
  • LRF Västerbotten – Ida Oderstål, Ledamot
  • Forslunda gymnasiet – Annika Svensson, Utbildningsledare, Umeå kommun
  • Hushållningssällskapet Västerbotten – Christian Frelsöy, Matkonsulent
  • Region Västerbotten turism – Kajsa Grandics Åberg, Turismstrateg
  • LRF Konsult – Ingvar Persson, Affärsrådgivare
  • Region Västerbotten – Lena Friborg, Projektledare, Regionala livsmedelsstrategin
  • Länsstyrelsen Västerbotten – Lars Ericson, Lantbruksexpert

Målgrupp: Personal vid kommunernas näringslivskontor

Tid: 15 maj 2019 11:00-16:00

Program

Facilitator: Lars Lustig & Stina Fernerud
11:00 Välkommen Länsstyrelsen Västerbotten
11:15 Några goda exempel Louise Ridderström, Östgötamat
12:00 Lunch
12:50 Hur stärker vi företag inom de gröna näringarna i länet?
Workshop med expertpanelen
14:45 De gröna näringarna tar plats på galan Christin Westman Vännäs kommun
15:00 Kaffe med dopp
15:15 fortsättning Workshop
16:00 Avslut

Matkompassen – mer mat från Västerbotten