Matkompassen

–  mer mat från Västerbotten

Matkompassen

–  mer mat från Västerbotten

Gör medvetna matval

Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar din kropp men även länet Västerbotten. 

Hållbar produktion, god djuromsorg, låg användning av antibiotika, biologisk mångfald och ansvarsfull användning av kemiska växtskyddsmedel är exempel på västerbottniska mervärden. Att de
som arbetar med produktionen har bra arbetsförhållanden och att den bidrar till utveckling och försörjning i våra landsbygder är också viktiga värden.

Ditt val av mat påverkar länets tillväxt och utveckling. Här hittar du filmer som kan inspirera till fler hållbara matval. 

Den lokala livsmedelsproduktionen har stor betydelse för en levande landsbygd

Öppna levande landskap

Det finns många goda skäl till varför vi ska välja mat från Sverige. Vi vet att betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Blåbär i ask

Bra för både dig och miljön

Både du och den miljö som du bor i tjänar på att du äter färsk och närproducerad mat som inte fraktats över halva jordklotet. När en vara är i säsong så är den både god och näringsrik.

Mat ger hälsa

Trygga och säkra livsmedel

Som konsument ska du kunna lita på att maten är säker och inte innebär risk för din hälsa. All den livsmedelsinformation som du som konsument får, skriftligt eller muntligt, via matsedlar och livsmedelsförpackningar ska hjälpa dig att göra ett medvetet val.

Märkning av livsmedel

Djur som har det bra

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning för hur våra djur ska tas om hand på bästa sätt. Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha ha det bra och ha möjlighet att bete sig naturligt. 

I Sverige arbetar länsstyrelsen med förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan lantbrukare, veterinärer, branschorganisationer och företag. Som konsument är det viktigt att du frågar var maten kommer från. Som konsument har du makten att påverka utbudet i affären!

God djuromsorg

Hotet mot antibiotikan

Enligt WHO används det globalt sett mer antibiotika till friska djur än till sjuka djur. I Sverige använder vi bara antibiotika när djuren är sjuka. Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. De resistenta bakterierna kan spridas via mat. Kom ihåg att du som konsument kan bromsa utvecklingen. Resistenta bakterier är ett hot mot både djur och människor.  Skyddaantibiotika.se

Jordbruksmarkens framtid

Jordbruksmarken är den mest grundläggande resursen för svensk livsmedelsproduktion och för en hållbar framtid. 

Vår jordbruksmark är värdefull inte bara för vårt jordbruk som håller landskapet öppet och levande. Den är också grunden för vår inhemska produktion av livsmedel. Att bevara jordbruksmarken för framtiden är viktigt om vi ska öka vår självförsörjningsgrad.

Livsmedelsförsörjning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.