Medvetna val

Vad vi äter påverkar vår hälsa, men också platsen vi bor på. 

Öppna levande landskap

 Betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden.

Trygga och säkra livsmedel

 Livsmedelsmärkning ska ge rätt information om vad maten innehåller. Därför får det inte stå något som kan lura eller vilseleda.

Mat som gör gott

Blåbär i ask

Både du och den miljö som du bor i tjänar på att du äter färsk och närproducerad mat som inte fraktats över halva jordklotet. 

Djur som har det bra

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning för hur våra djur ska tas om hand på bästa sätt. Svensk djurskyddslagstiftning utgår från djurens bästa.

Landskapsmodellen

Elin Ryström, jordbrukare och mjölkbonde vid Lovö Prästgård i Stockholms län, berättar i filmen om att det vi lägger på tallriken formar landskapet där vi bor. Vad ligger på din tallrik som påverkat landskapet där du bor?

Jordbruksmarken är viktig

Jordbruksmarken är den mest grundläggande resursen för svensk livsmedelsproduktion och för en hållbar framtid. 

Västerbottenstallriken

Tallriksmodell med råvaror från Västerbotten
Komponera din tallrik med lokal mat enligt tallriks-modellen, så ger du både dig själv och din närmiljö bästa möjliga mervärden.

Matsvinnet måste minska!

Ledsen potatis
En tredjedel av maten som produceras i världen hamnar aldrig i någons mage, snacka om slöseri eller hur!

MatValet - ett skolprogram

RT

Länsstyrelsen vill verka för att unga i länet ska ges möjlighet att göra fler medvetna matval. Nu finns ett helt nytt skolprogram!

Regional matmässa – B2B: Matevent Umeå AB, Anna Axelsson och Anna Hållsten, ska i samverkan planera och genomföra en regional bransch mässa under år 2024. Planeringen ska ske i samarbete med kommunala näringslivs­­funktioner i Västerbotten samt en referensgrupp bestående av livsmedelsproducenter från fjäll till kust. Målet är att mässbesökare – kockar, restauratörer och kostchefer i det offentliga köket – ska få bekanta sig med länets livsmedelsutbud. Ambitionen är att det ska tecknas leverantörsavtal, som i sin tur leder till fler lönsamma och konkurrenskraftiga livsmedelsföretag i länet.

Pilotstudie – merförsäljning och värde av geografisk märkning: Anna-Karin Karlsson projektledare vid  RISE kommer att i samverkan med identifierad butikskedja, OK Västerbotten, undersöka hur den lokala maten kan exponeras med olika butikskoncept. Syftet är att undersöka hur till exempel förpackning och geografisk märkning kan påverka valet av mat. Projektaktiviteten sker i nära samarbete med aktiviteten En smak av Västerbotten.

En smak av Västerbotten: Ambitionen i projektet är också att unga i länet ska ges möjlighet att bekanta sig med den lokala maten. Därför ska helt nya innovativa och hållbara livsmedelsprodukter eller maträtter, gjorda på råvaror från Västerbotten, skapas och testförsäljas på OK Västerbotten under en begränsad period. Produkterna tas fram tillsammans med studenter på Gastronomiprogrammet vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet under handledning av Björn Norén. 

Mer lokal mat på menyn: Köksmästare Anders Samuelsson kommer att initiera och genomföra relationsskapande aktiviteter mellan producenter och kockar i länet. Allt för att skapa en ökad förståelse för respektive bransch förutsättningar med målet att öka andelen lokal mat på menyn. Både smakresor och producentresor med fokus på produktutveckling ska genomföras, och därtill kockträffar för att identifiera utmaningar och möjligheter.