MATKOMPASSEN

VAL FÖR ETT HÅLLBART LÄN

Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Västerbottens står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur Matkompassen.info uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Matkompassen.info i något annat format, med exempelvis stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Vi arbetar ständigt med webbplatsen. I dagsläget är de pdf:er som finns publicerade på webbplatsen inte tillgänglighetsanpassade ej heller är våra egna videofilmer eller de videor som vi länkar till via webbplatsen syntolkade och några av det länkade materialet saknar textning.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Tangentbord

  • Sökrutan i sidhuvudet markeras inte tydligt vid fokus då man tabbar till fältet. Riktlinje[WCAG 2.4.7(AA)].

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje[WCAG 4.1.1(A)].

Ej tillgänglighetsanpassat

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Matkompassen.info.
Senaste bedömningen gjordes den 13 augusti 2020.
Webbplatsen publicerades den 13 augusti 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 13 augusti 2020.