MATKOMPASSEN

VAL FÖR ETT HÅLLBART LÄN

Matsvinn

Genom att bättre ta vara på maten och slänga mindre, kan den räcka till fler utan att miljöpåverkan ökar. 

Matsvinn

Matsvinn är mat som producerats i syfte att användas som livsmedel men som av olika anledningar inte äts upp av människor. Matsvinn definieras olika beroende på i vilken del av produktionskedjan det handlar om.

Hur livsmedels produceras och konsumeras påverkar miljön. Att producera mat som slängs är inte hållbart. Det är hushållen som slänger mest mat. Bara i Sverige slänger vi cirka 19 kilo mat per person och dessutom häller vi ut 18 kg flytande mat i slasken. Det som oftast blir matsvinn är frukt, grönsaker, bröd, matrester, kaffe, te och mejeriprodukter.

Oavsett var i livsmedelskedjan matsvinnet uppstår innebär det ett slöseri med resurser och att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan är ett viktigt område. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushåll och samhälle. Att minska matsvinnet ingår i FNs globala hållbarhetsmål 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion.

Bortkastad mat i papperskorg.
Presentation av samtliga EU's globala mål samt en proklamation om hur man ska halvera det globala matsvinnet till 2030.

Släng mindre det är målet!

Det är viktigt att lära sig skillnaden mellan matavfall och matsvinn. Matavfall är det oundvikliga avfallet, det vill säga den delen av maten som vi människor faktiskt inte kan äta – såsom kärnor, skal och ben. Matsvinnet består av mat som är fullt ätbar.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell handlingsplan för ett långsiktigt arbete med att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan i Sverige. I den gemensamma handlingsplanen – Fler gör mer – finns 42 åtgärder för att minska matsvinnet i Sverige.

I juni 2020 beslutade regeringen om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan.

  • Det sammantagna livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
  • Öka andelen av livsmedelsproduktionen som ska nå butik och konsument 2025.

Att minska sitt matsvinn är att minska sin miljöpåverkan – ta hjälp av svinnsiktcoachen!

Att köpa mat och sedan slänga den låter helt galet men med bra planering och några enkla tumregler som titta, lukta och smaka kan du minska matsvinnet och dessutom få mer pengar över.

Livsmedelsverket har ett antal tips på vad du kan göra för att få svinnsikt. Svinnsikt handlar om att du ska bli uppmärksam på ditt matsvinn så att du ska förändra ditt beteende och inte slänga mat i onödan.

Ta del av tips på hur du kan minska ditt matsvinn med hjälp av Svinnsiktcoachen.