Matsvinn

Matsvinn och livsmedelsförluster

Matsvinn är mat som producerats i syfte att användas som livsmedel men som av olika anledningar inte äts upp av människor. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan – vid produktion, butiker, restauranger, storkök och i hushållen. Matsvinn definieras olika beroende på vilken del av produktionskedjan det handlar om.
Mat i papperskorg

Vad orsakar livsmedelsförluster?

Livsmedelsförluster är en benämning för det matsvinn som uppkommer framförallt i de tidigare leden av livsmedelskedjan och som inte klassas som livsmedelsavfall. Orsakerna till livsmedelsförluster beror mycket på butikers och konsumenters höga krav på produkternas kvalitet och utseende. Men det kan också bero på faktorer som väder, skadedjursangrepp eller sjukdomar som inte går att undvika.

Välj även mig!

Det bästa sättet att arbeta för att svinnet inte uppstår är genom planering, rätt hantering och förvaring eller genom att hitta alternativ användning av små potatisar eller krokiga morötter som livsmedel. Näst bäst är att återanvända produkten, exempelvis som djurfoder. Ditt val i affären påverkar också.

Läs mer om matsvinn och livsmedelsförluster på Jordbruksverkets hemsida

Hushållen slänger mest mat!

Det är hushållen som slänger mest mat. Bara i Sverige slänger vi  cirka 19 kilo mat per person och dessutom häller vi ut 18 kg flytande mat i slasken. Det som oftast blir matsvinn är frukt, grönsaker, bröd, matrester, kaffe, te och mejeriprodukter.

Oavsett var i livsmedelskedjan matsvinnet uppstår innebär det ett slöseri med resurser och att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan är ett viktigt område, både i Sverige och internationellt. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushåll och samhälle.

Läs mer om länets matsvinn i den regionala livsmedelsstrategin Mer mat från Västerbotten.

Halverat matsvinnet till år 2030

Mål 12 handlar om att vi måste ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Mål 12 handlar både om att vi ska effektivisera användandet av varor och minska matsvinnet. Att konsumera hållbart gör bland annat att vi minskar koldioxidutsläpp, och dessutom spar pengar. Läs mer om Agenda 2030 för hållbar utveckling på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Har du svinnsikt?

Att köpa mat och sedan slänga den låter helt galet men med bra planering och några enkla tumregler som titta, lukta och smaka kan du minska matsvinnet och dessutom få mer pengar över.  

Livsmedelsverket har ett antal tips på vad du kan göra för att få svinnsikt.  Svinnsikt handlar om att du ska bli uppmärksam på ditt matsvinn så att du ska förändra ditt beteende och inte slänga mat i onödan. 

Ta del av tips på hur du kan minska ditt matsvinn på Livsmedelsverkets hemsida och ta gärna hjälp av Svinnsiktcoachen.

Fler gör mer!

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell handlingsplan för ett långsiktigt arbete med att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan i Sverige. I den gemensamma handlingsplanen – Fler gör mer – finns 42 åtgärder för att minska matsvinnet i Sverige.

I juni 2020 beslutade regeringen om två etappmål för matsvinn, som omfattar hela livsmedelskedjan. 

  • Det sammantagna livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025, 
  • Öka andelen av livsmedelsproduktionen som ska nå butik och konsument 2025. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.