MATKOMPASSEN

VAL FÖR ETT HÅLLBART LÄN

Om Matkompassen

Matkompassen är namnet på Länsstyrelsen Västerbottens riktade livsmedelsarbete. Ett arbete med sikte på de livsmedelsstrategiska målen, regionalt och nationellt.

Syftet med webbplatsen

Vi måste alla hjälpas åt att ställa om till ett livsmedelssystem som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart men som samtidigt levererar hälsosam mat. Syftet med webbplatsen är att öka kunskapen om västerbottnisk livsmedelsproduktion, dess mervärden och hur fler medvetna val kan bidra till en ökad hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Västerbotten.

En målbild som går i linje med länets regionala livsmedelsstrategi Mer mat från Västerbotten.  

Lokal-odlade grönsaker och potatisar, samt lokal-producerade korvar placerade på trätrall.
Mervärden - Lokal livsmedelsproduktion

En mångfald av mervärden med västerbottnisk livsmedelsproduktion

Hållbar produktion, god djuromsorg, låg användning av antibiotika, biologisk mångfald och ansvarsfull användning av kemiska växtskyddsmedel är exempel på mervärden. Att de som arbetar med produktionen har bra arbetsförhållanden och att den bidrar till utveckling och försörjning i våra landsbygder är också viktiga värden. Illustrationen har utarbetats vid Länsstyrelsen Västerbotten och visar en mångfald av mervärden med västerbottnisk livsmedelsproduktion.

Logo - Lokal Mat Västerbotten

Projekt

Den kunskap och det material som du hittar på den här webbplatsen har utvecklats genom olika projekt som du kan läsa mer om på sidan avslutade och pågående projekt.

Kontakt

matkompassen@lansstyrelsen.se