Om Matkompassen

Matkompassen är arbetsnamnet för Länsstyrelsen Västerbottens riktade livsmedelsarbete. Ett arbete som även pågår i projektform. Här kan du läsa om både pågående och avslutade projekt.

 

Länsstyrelsen samverkar med regionala aktörer, organisationer, kommuner och näringsliv för att den nationella och regionala livsmedelsstrategin ska få genomslag i Västerbotten. Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt som på olika sätt går i linje med den nationella livsmedelsstrategins intentioner och mål.

Ät hela Västerbotten 230101-250131

Ett samarbetsprojekt som ska syfta till att öka tillgängligheten av livsmedel som producerats i Västerbotten och i samverkan skapa fler och nya försäljningskanaler. Därtill sprida insikter, resultat och möjliga arbetssätt bland länets producenter, kockar, återförsäljare och kommunala näringslivsfunktioner för att skapa ett ökat engagemang för ett långsiktigt, hållbart arbete med geografiska matvarumärken i Västerbotten som i sin tur ska skapa fler hållbara lönsamma och konkurrenskraftiga livsmedelsföretag i länet samt nya jobb inom livsmedelskedjan. Därtill verka för att konsumenter i Västerbotten får ökad kunskap om att den mat de väljer att lägga på tallriken formar landskapet där de bor. Sverige ska producera mer mat som ska skapa tillväxt och sysselsättning i hela Sverige samtidigt som relevanta miljömål nås, Västerbotten är inget undantag.

Projektägare Länsstyrelsen Västerbotten, finansiering Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Inspiration och motivation 20200601 – 230331

Projektets syfte är att inspirera småskaliga livsmedelsföretag i Västerbotten om hur de på olika sätt kan utveckla eller diversifiera den egna verksamheten. Därutöver verka för att öka efterfrågan av lokal mat genom att sprida kunskap om livsmedelsproduktionens mervärden i länet Västerbotten.

Projektägare Länsstyrelsen Västerbotten, finansiering Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Fler unga till branschen 200601 – 220622

Under projektet skapades en interaktiv utställning och ett skolprogram som idag sprider kunskap om hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion med fokus på jordbrukets betydelse för samhället för unga i länet Västerbotten. Ta gärna kontakt med science center Exploratoriet i Skellefteå som du vill veta mer om materialet Matvalet.  Projektet har skett i nära samarbete med science center Exploratoriet, LRF Västerbotten och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan (DSG) region nord.  Läs mer om Matvalet på Exploratoriet hemsida.

Projektägare Länsstyrelsen Västerbotten, delfinansierades av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Lantbruksveckans fond.

Mer mat från Västerbotten 190201 – 211231

Samarbetsprojektet Mer mat från Västerbotten hade två huvudspår. Det ena var att genom samverkan och nya samarbeten skapa goda förutsättningar för ökad sysselsättning och nya jobb inom livsmedelssektorn. Det andra att öka konsumenternas kunskap kring lokal hållbar livsmedelsproduktion som ska syfta till fler medvetna och hållbara val samt bedrevs ett riktat arbete med att öka tillgängligheten till lokal mat 

Projektägare Länsstyrelsen Västerbotten, finanseriades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.