Om Matkompassen

 Här kan du läsa om både pågående och avslutade livsmedelsprojekt vid Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Samarbetsprojektet - Ät hela Västerbotten

Hur ska man kommunicera så att fler väljer livsmedel som producerats i Västerbotten? Det ska Länsstyrelsen Västerbotten försöka ta reda på i samverkan med butiker, restauranger, kockar, akademi, länets producenter och kommunala näringslivsfunktioner i det nya samarbetsprojektet Ät hela Västerbotten.

Målet med projektet är att i samverkan skapa fler försäljningskanaler och ökad tillgänglighet för både konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel från Västerbotten. En ökad efterfrågan av livsmedel från Västerbotten stimulerar inte bara livsmedelsproduktionen utan även den lokala ekonomin, därför är det också viktigt i projektet att arbeta för att fler väljer den lokala maten.

Projektgrupp
Projektgruppen Bakre raden: Anna Axelson, Anders Samuelsson, Stina Fernerud projektledare Länsstyrelsen Västerbotten, Anna-Karin Karlsson Främre raden: Anna Hållsten, Björn Norén, Carina Åström projektkoordinator Länsstyrelsen Västerbotten och Kajsa Åberg styrgruppsmedlem från Region Västerbotten turism.

Projektets arbetspaket ska tillsammans nå målet - ökad tillgänglighet av lokal mat i butik och restaurang!

Länsstyrelsen testar en ny projektmodell bestående av arbetspaket som genomförs av upphandlade aktörer med olika kompetenser. Vid interna projektmöten, med de olika aktörerna, ges möjlighet till utbyte av idéer och tankar mellan arbetspaketen. Förhoppningen är att såväl den externa och interna samverkan i projektet ska öka förutsättningarna till god måluppfyllelse i projektet.

"Flera arbetspaket mot samma mål"

Regional matmässa – B2B: Matevent Umeå AB, Anna Axelsson och Anna Hållsten, ska i samverkan planera och genomföra en regional bransch mässa under år 2024. Planeringen ska ske i samarbete med kommunala näringslivs­­funktioner i Västerbotten samt en referensgrupp bestående av livsmedelsproducenter från fjäll till kust. Målet är att mässbesökare – kockar, restauratörer och kostchefer i det offentliga köket – ska få bekanta sig med länets livsmedelsutbud. Ambitionen är att det ska tecknas leverantörsavtal, som i sin tur leder till fler lönsamma och konkurrenskraftiga livsmedelsföretag i länet.

Pilotstudie – merförsäljning och värde av geografisk märkning: Anna-Karin Karlsson projektledare vid  RISE kommer att i samverkan med identifierad butikskedja, OK Västerbotten, undersöka hur den lokala maten kan exponeras med olika butikskoncept. Syftet är att undersöka hur till exempel förpackning och geografisk märkning kan påverka valet av mat. Projektaktiviteten sker i nära samarbete med aktiviteten En smak av Västerbotten.

En smak av Västerbotten: Ambitionen i projektet är också att unga i länet ska ges möjlighet att bekanta sig med den lokala maten. Därför ska helt nya innovativa och hållbara livsmedelsprodukter eller maträtter, gjorda på råvaror från Västerbotten, skapas och testförsäljas på OK Västerbotten under en begränsad period. Produkterna tas fram tillsammans med studenter på Gastronomiprogrammet vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet under handledning av Björn Norén.

Mer lokal mat på menyn: Anders Samuelsson, matinspiratör, kommer att initiera och genomföra relationsskapande aktiviteter mellan producenter och kockar i länet. Allt för att skapa en ökad förståelse för respektive bransch förutsättningar med målet att öka andelen lokal mat på menyn. Både smakresor och producentresor med fokus på produktutveckling ska genomföras, och därtill kockträffar för att identifiera utmaningar och möjligheter.

Projektägare Länsstyrelsen Västerbotten
Projektperiod 2023-2024
Projektfinansiering Landsbygdsprogrammet
Projektledare stina.fernerud@lansstyrelsen.se

EU logotype

Avslutade projekt

EU logotype