MATKOMPASSEN

VAL FÖR ETT HÅLLBART LÄN

Medvetna val

Vad vi äter påverkar vår hälsa, men också platsen vi bor på. 

Betande ko på en soldränkt äng

Jordbruk & Odling

Jordbruket utgör grunden för ett långsiktigt bevarande av odlingslandskapets natur och kulturvärden, men även för att förse oss med livsmedel. Utan ett aktivt brukande kommer det öppna landskapet att försvinna och därmed även möjligheten att bevara djur och växter som lever i odlingslandskapet.

Fiske & Vattenbruk

Våra vattenmiljöer är värdefulla ekosystem som ger oss mat och rekreationsvärden och bidrar till den lokala ekonomin.

Många människor världen över förlitar sig på fiske och vattenbruk för den ekonomiska försörjningen och för att få mat på tallriken.

Att äta näringsrik fisk och olika arter är bra både för dig och vår planet – följ gärna de nationella kostråden.

Två abborrar ligger intill en tallrik med sex fiskfiléer.
Kantareller i skogsmylla.

Skogen & Fjället

Den västerbottniska naturen erbjuder massor av ätliga, goda och hälsosamma livsmedel, varav flera hittas i skogen och på fjället.

Förutom mat erbjuder skogen och fjället värdefulla ekosystemtjänster där renen är det enskilt viktigaste betesdjuret.

Matsvamp, bär, vilt, frisk luft, pollinering, rekreation och naturupplevelser – visst låter det härligt!

God djuromsorg

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning för hur våra djur ska tas om hand på bästa sätt. Svensk djurskyddslagstiftning utgår från djurens bästa. I Sverige har vi systematiska kontroller av djurskyddet och flera kontrollprogram för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Ung kvinna tillsammans med två kor på oslagen ängs-tomt.
Ung man synar produkt-etikett i Livsmedelsbutik

Livsmedel

Både du och den miljö som du bor i tjänar på att du äter färsk och närproducerad mat som inte fraktats över halva jordklotet. I Sverige finns tydliga regler för hur livsmedel ska märkas. Syftet med reglerna är att garantera konsumenternas säkerhet och se till att ingen blir lurad av hur ett livsmedel presenteras.