MATKOMPASSEN

VAL FÖR ETT HÅLLBART LÄN

Fler unga till branschen

Länsstyrelsen vill verka för att unga i länet ska ges möjlighet att göra fler medvetna matval. Nu finns ett helt nytt skolprogram!

MatValet – ett nytt digitalt skolprogram

MatValet är ett kostnadsfritt och flexibelt utbildningsmaterial för högstadiet i Västerbotten. Pedagoger kan arbeta tematiskt med MatValet på hela skolan eller med enstaka fristående lektioner.

Mer om hur du som pedagog kan jobba med MatValet hittar du här. Kopplingar till LGR hittar du här.

MatValet har producerats inom ramen för projektet Fler unga till branschen med LRF Västerbotten, Exploratoriet Science Center, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan och har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen. Länsstyrelsen Västerbotten projektägare.

Två unga personer med illustrerade pratbubblor
Skärm-avbild från filmen "Maten på faten" som visar frukter med rubriken "Men framtiden då?".
Spela videoklipp

Spelar det någon roll vart maten kommer ifrån?

I den här filmen får du veta mer om nyttan med lokal livsmedelsproduktion. I filmen får du träffa elever och lärare från Forslunda gymnasiet och Dragonskolan i Västerbotten. Blir du intresserad av bli en matproducent tag kontakt med Forslunda gymnasiet i Västerbotten.

Filmen är producerad av Länsstyrelsen Västerbotten inom ramen för Matkompassen. Klicka på bilden för att se den.

Ditt val påverkar!

Vid en kris eller en långdragen konflikt blir det väldigt tydligt att maten faktiskt produceras någonstans. Livsmedelsberedskap handlar om att vi ska klara matförsörjningen i samhället för mer långvariga störningar i samhället. Vad du väljer att lägga på din tallrik i din vardag påverkar vad som hamnar där när landets gränser stängs. Hur ser din tacos ut när kriget eller krisen kommer? Se filmen och fundera vad du idag väljer för råvaror till din tacos.

Filmen är producerad av Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka på bilden för att se den.

Skärm-avbild från filmen "Fredagstacosen" som visar en köksmiljö med ett flertal skålar innehållande olika mat-råvaror.
Spela videoklipp
Skärm-avbild från filmen "Bonden i skolan" där en illustration visar ett klassrum med lärare och elever.
Spela videoklipp

Bonden i skolan

LRFs digitala läromedel  Bonden i skolan är ett digitalt läromedel där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och hur det hållbara svenska jord- och skogsbruket fungerar idag. Materialet är faktagranskat av experter från både Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund. Passar från barn i förskoleklass till och med årskurs 6.

Jobba med Bonden i skolan Information till pedagoger.

Läs mer om lektionsmaterialet Lektioner – Bonden i skola.

MatRätt

MatRätt är ett läromedel för elever i årskurs 6 upp till gymnasiet som Jordbruksverket har tagit fram tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund LRF, och som är fritt att använda. MatRätt handlar om hur maten produceras och hur val vi gör i butiken kan påverka miljömässig hållbarhet. Det handlar även om allt som jordbruket bidrar med utöver själva maten.
Klicka på bilden för att se filmen.

Skärm-avbild från filmen "MatRätt" där två ungdomar sitter i en jordbruksmiljö och samtalar.
Spela videoklipp