MATKOMPASSEN

VAL FÖR ETT HÅLLBART LÄN

Pågående projekt

Här kan du läsa om aktuella Matkompassen-projekt.

Samarbetsprojektet - Ät hela Västerbotten

Målet med samarbetsprojektet är att i samverkan skapa fler försäljningskanaler och ökad tillgänglighet för både konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel från Västerbotten. En ökad efterfrågan av livsmedel från Västerbotten stimulerar inte bara livsmedelsproduktionen utan även den lokala ekonomin, därför är det också viktigt i projektet att arbeta för att fler väljer den lokala maten och drycken.

Men hur bör man kommunicera så att fler väljer den hållbart producerade maten från Västerbotten? Vad är viktigt att kommunicera? Hur får vi fler, både de som bor eller besöker länet, att göra hållbara goda matval som får positiva konsekvenser för olika platser i vårt län? Dessa frågor ligger till grund för detta tvååriga projekt som ska syfta till att öka kunskapen bland näringslivet, länets producenter och återförsäljare om vad geografiska varumärken kan innebära för möjligheter till mervärde och samverkan.

Projektgänget Ät Hela Västerbotten

Projektgruppen. Bakre raden: Anna Axelson, Anders Samuelsson, Stina Fernerud projektledare Länsstyrelsen Västerbotten, Anna-Karin Karlsson Främre raden: Anna Hållsten, Björn Norén, Carina Åström  (ej längre en del av gruppen) och Kajsa Åberg styrgruppsmedlem från Region Västerbotten turism.

Projektets arbetspaket ska tillsammans nå målet - ökad tillgänglighet av lokal mat i butik och restaurang!

Länsstyrelsen testar en ny projektmodell bestående av ett antal arbetspaket som genomförs av upphandlade aktörer med olika kompetenser. Vid interna projektmöten, med de olika aktörerna, ges möjlighet till utbyte av idéer och tankar mellan arbetspaketen. Förhoppningen är att såväl den externa och interna samverkan i projektet ska öka förutsättningarna till god måluppfyllelse i projektet.

”Flera arbetspaket mot samma mål”

Branschträff

Matevent Umeå AB, Anna Axelsson och Anna Hållsten, ska under april 2024 arrangera ett branschträff som ska syfta till att skapa ökat samarbete mellan producenter och kockar. Planeringen sker i samarbete med kommunala näringslivs­­funktioner samt en referensgrupp bestående av livsmedelsproducenter från fjäll till kust. Ambitionen är att kockar ska ges möjlighet att bekanta sig med länets livsmedelsutbud och att tillsammans med producenter göra det möjligt så att mer lokal mat hamnar på restaurangtallriken. Målet är att det ska tecknas leverantörsavtal som med tiden leder till fler lönsamma och konkurrenskraftiga livsmedelsföretag i länet.

Mer lokal mat på menyn

Anders Samuelsson, matinspiratör, har uppdraget att bygga ett kocknätverk i länet som ska syfta till att skapa en ökad förståelse för respektive bransch förutsättningar med målet att öka andelen lokal mat på menyn. Producentbesök, ERFA-utbyten, inspirationspass m.m. står på agendan när kocknätverket träffas. För år 2024 siktar kockarna på att servera lokal mat på menyn under Västerbottens hållbarhets vecka under namnet ”Ät Västerbotten”, en aktivitet som öppnas upp med medverkan för alla kockar i hela länet. En aktivitet som inleds med den planerade branschträffen i april 2024.

Pilotstudie – butik

Anna-Karin Karlsson projektledare vid RISE kommer att i samverkan med identifierad butikskedja, OK Västerbotten, undersöka hur den lokala maten kan exponeras med olika butikskoncept. Syftet är att undersöka hur till exempel förpackning och geografisk märkning kan påverka valet av mat. Projektaktiviteten sker även i samarbete med aktiviteten En smak av Västerbotten.

En smak av Västerbotten

Ambitionen i projektet är att unga i länet ska ges möjlighet att bekanta sig med den lokala maten. Därför ska helt nya innovativa och hållbara livsmedelsprodukter eller maträtter, gjorda på råvaror från Västerbotten, skapas för både demo och för en mattävling. 

Produkterna arbetas fram tillsammans med studenter vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet under handledning av Björn Norén.

Logotyp för EU:s jordbruksfond

Fakta om projektet

Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten
Projektperiod: 2023-2024
Projektfinansiering: Landsbygdsprogrammet
Projektledare: stina.fernerud@lansstyrelsen.se