Producent

Här samlar vi tips och inspiration om hur du kan utveckla ditt företag och öka tillgängligheten och försäljningen till dina produkter.

Skylta med lokal mat

I skyltguiden får du tips om hur du kan skylta i din affär eller restaurang med vippa och skylt. Prata med ditt lokala tryckeri så hjälper de säkert till med tryck av skyltarna.

Hitta den lokala maten

Önskar du vara med i vår tjänst Hitta lokal mat. Besökaren kan söka och filtrera efter produktkategorier. Kontakta oss via formuläret till höger.

Bra att veta

Offentliga kontrollen, vad är det?

Den som är primärproducent av livsmedel har många regler att hålla rätt på. Samtidigt så är säkerheten viktig för konsumenten som äter maten. Men hur fungerar då den offentliga kontrollen av primärproducenters verksamhet? Länsveterinär Annelie Grip Hansson på Länsstyrelsen Västerbotten reder ut begreppen.

Nybygge eller matodling?

Det finns ett nationellt beslut om att Sverige ska producera mer mat, men då behövs också mark för detta. Avvägningarna mot övrig samhälls-utveckling kan vara svåra för kommunerna. Nu finns hjälp att få. Ta gärna del av Länsstyrelsen Västerbottens vägledning om Jordbruksmark i fysisk planering.

Hygienkrav vid besök på gården

När du bjuder in besökare väcker du intresse för djur, natur och lantbruk, och hjälper till med att locka fler till branschen. Men tänk på att ge bra förutsättningar för besökarna att hålla god hygien – detta för att motverka smittspridning från djur till människa och från människa till djur.

Att vara producent

Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig är producent i Västerbotten. Allt från att starta och registrera företag, till information om jordbruksforskning i norra Sverige.

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp. Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.

Registrera livsmedelsproduktion här.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontrollen. På regional nivå har Länsstyrelsen ett ansvar att stödja och kontrollera kommunernas arbete med livsmedelskontroll.

Läs mer om livsmedelskontroll.

Det finns ett växande intresse för odling samtidigt som åkermark växer igen i länet. Det finns även betesdjur som skulle kunna beta större arealer och hålla våra artrika marker öppna. Länsstyrelsen Västerbotten förmedlar kontakten mellan markägare och dig som önskar mark för bete eller odling.

Anmäl intresse här.

Livsmedelsverket har samlat bra och viktig information som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Oavsett om du planerar att starta ett slakteri, kafé eller önskar exportera dina livsmedelsprodukter finns information att hämta hos Livsmedelsverket.

Läs om att starta och utveckla företag.

Matkompassens podd!

Tidningen Norrbruk

Norrbruk är en gratistidning som vill informera och inspirera för att främja landsbygdsutveckling, lönsammare lantbruk, bättre miljö och djurhälsa samt ett rikare odlingslandskap. 

Fler spännande samtal!

I Lantbrukspodden får du lyssna till intervjuer med spännande personer inom de gröna näringarna och diskussioner kring aktuella ämnen. Du kan lyssna även från traktorhytten!

Inspiration för dig som producent

Eget gårdsslakteri gav ny skjuts till ranchen

För ägarna till Ekoranchen i Gullmark kändes det inte bra att skicka i väg korna långa sträckor till slakt. Lösningen blev att bygga ett eget gårdsslakteri. Det gjorde dessutom att lönsamheten ökade. Vill du också bygga eget slakteri? Här får du de tips du behöver!

Efterlängtad saluhall i Vännäs

I trakterna runt Vännäs finns många livsmedelsproducenter. Men hur skulle maten nå kunderna på bästa sätt? Lösningen blev en föreningsdriven saluhall som inte bara säljer lokala varor, utan också fungerar som en social mötesplats.