Medvetna val

Vad vi äter påverkar vår hälsa, men också platsen vi bor på. 

en ko på en äng

Jordbruk

Jordbruket utgör grunden för ett långsiktigt bevarande av odlingslandskapets natur och kulturvärden, men även för att förse oss med livsmedel. Utan ett aktivt brukande kommer det öppna landskapet att försvinna och därmed även möjligheten att bevara djur och växter som lever i odlingslandskapet.

Vattenbruk

Textmaterial och bild saknas.

Blåbär i ask

Skogen och fjället

Textmaterial saknas. Gärna en bättre bild också.

God djuromsorg

I Sverige har vi en omfattande lagstiftning för hur våra djur ska tas om hand på bästa sätt. Svensk djurskyddslagstiftning utgår från djurens bästa. I Sverige har vi systematiska kontroller av djurskyddet och flera kontrollprogram för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Människa och ko på äng
Kött och grönsaker

Livsmedel

Både du och den miljö som du bor i tjänar på att du äter färsk och närproducerad mat som inte fraktats över halva jordklotet. I Sverige finns tydliga regler för hur livsmedel ska märkas. Syftet med reglerna är att garantera konsumenternas säkerhet och se till att ingen blir lurad av hur ett livsmedel presenteras.