God djuromsorg

Svensk djurskyddslagstiftning

Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Det innebär exempelvis att grisar ges mer strö, att kor går på bete sommartid och att våra djur har större ytor att röra sig på inomhus jämfört med i övriga EU-länder. Kompletterat med förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan lantbrukare, veterinärer, branschorganisationer och företag samt myndigheternas kontroller av att lagstiftningen efterlevs ger detta bra förutsättningar för en god djurhållning.

I Sverige har vi systematiska kontroller av djurskyddet och flera kontrollprogram för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Producenternas och branschernas arbete i kombination med de lagstiftade kontrollerna har medfört att vi i Sverige har lyckats bekämpa och utrota flera sjukdomar som djur i andra länder drabbas av. Jordbruksverket har samlat information om det svenska djurskyddet 

Friska djur i världsklass

Källa: Film Gård & Djurhälsan

Antibiotika i förebyggande syfte

Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. De resistenta bakterierna kan spridas via mat. Som konsument kan du bromsa utvecklingen – välj svensk mat! 

2015 lanserades kampanjen Skydda antibiotikan med ett tydligt syfte: att sprida kunskap om antibiotikaresistens till allmänheten.