Avslutade projekt

Här presenterar vi de avslutade livsmedelsprojekt som Länsstyrelsen Västerbotten samverkat i genom åren.

Inspiration och motivation

Syftet med projektet var att inspirera småskaliga livsmedelsföretag i Västerbotten om hur de på olika sätt kan utveckla eller diversifiera den egna verksamheten.

Därutöver verkade projektet för att öka efterfrågan av lokal mat genom att sprida kunskap om livsmedelsproduktionens mervärden i länet Västerbotten.

Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten

Projektfinansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Projektperiod: 200601-230331

Fler unga till branschen

Syftet med projektet var att i samverkan utarbeta ett skolmaterial och en interaktiv utställning som ska hjälpa barn och ungdomar till fler medvetna och hållbara matval samt öka intressen för branschen.

Projektet skedde i nära samarbete med science center Exploratoriet, LRF Västerbotten och Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan (DSG) region nord.

Läs mer om Matvalet på Exploratoriet webbplats. Utställningen är tillgänglig t.o.m. år 2027.

Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten

Projektfinansiering:  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Lantbruksveckans fond.

Projektperiod: 200601-220622

Mer mat från Västerbotten

Ett samarbetsprojekt med syftet att genom samverkan och nya samarbeten skapa goda förutsättningar för ökad sysselsättning och nya jobb inom livsmedelssektorn.

Viktigt i projektet var också att öka konsumenternas kunskap kring lokal hållbar livsmedelsproduktion som skulle syfta till fler medvetna och hållbara val. Inom projektet var det också centralt att öka tillgängligheten till lokal mat

Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten

Projektfinansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektperiod: 190201-211231

EU logotype