”Vi vill vara en destination för utlandsturister”

Ordförande Fjärdhundraland

Fjärdhundraland i Uppland är ett område präglat av svensk historia. Ändå fanns här för tio år sedan knappt någon besöksnäring. Så är det inte längre, tack vare en förenings idoga arbete, och idag siktar de på att locka besökare från hela världen.

Man kan höra på blotta namnet att Fjärdhundraland har gamla anor. Benämningen stammar från 1200-talet, då Sverige var indelat i så kallade folkland. Då sträckte sig området över de uppländska slätterna runt Heby och Enköping, även om gränserna var lite obestämda.

Även idag är begreppet Fjärdhundraland väletablerat, men nu beror det på en blomstrande besöksnäring. Medlemmarna i Fjärdhundraland ekonomiska förening såg nämligen en potential i området, och allt fler besökare kommer för att uppleva naturen, äta god lokalproducerad mat och besöka spännande näringar – samtidigt som man kan känna historiens vingslag.

– För tio år sedan så gick det att övernatta i Fjärdhundraland, men det fanns inte mycket att göra förutom att titta på runstenar och kyrkor. Det fanns ingen besöksnäring överhuvudtaget. Men folk har ju levt och bott i området i tusentals år – alla vägar och landmärken är kvar sedan dess, så det var ju bara att ta vid därifrån, säger Thomas Björk, ordförande i föreningen.

Föreningen bildades i samband med ett Leaderprojekt som bedrevs 2009 – 2011 i syfte att främja landsbygdsturismen. Möjligheter fanns tveklöst. Idag består föreningen av 165 medlemmar, vars företagande spänner över allt från mathantverk, hotell och gårdsbutiker till klänningssmide (!). I föreningen är samarbete den solida grunden.

– Den största etableringen som vi har haft på senare år är kaféer. När vi lyssnade av med redan etablerade kaféer kunde reaktionen vara: ”Va, ska det komma ett till?”. Men det har visat sig att alla får kunder. Det här menar vi hänger ihop med samma metodik som när du besöker ett köpcentrum. Om du åker för att köpa skor och det bara finns en skoaffär, så väljer du ett annat köpcentrum i stället för att vara säker på att hitta ett bra utbud. Det är samma sak här. Man åker sällan ut för att hitta bara ett kafé, utan man åker så länge det passar och sen stannar man där man tycker det ser trevligt ut, säger Thomas Björk.

"Nischat och nördigt är bra"

Att skapa ett attraktivt besöksområde gör man alltså bäst tillsammans. Och i detta samarbete betyder de personliga mötena mycket. Inom föreningen har medlemmarna regelbundna luncher ihop, där man träffas och dryftar olika frågor.

– Vi lägger stor vikt vid att ha möten ihop – det är extremt viktigt att vi lär känna varandra. Det är så saker och ting uppstår. När man träffas och det ”klickar i”, så händer det saker. Samarbete, samarbete, samarbete, säger Thomas Björk bestämt.

Samtidigt ska varje medlem ta ansvar för sin egen väg framåt. Föreningen bidrar med sammankomster, en gemensam hemsida och utbyte av erfarenheter. Men det är företagen själva som ska driva utvecklingen åt det håll som de behöver, betonar Thomas Björk.

Föreningen ser dock gärna medlemmar som erbjuder utbud med lite udd och fantasi. Nischat och nördigt är de kanske något oväntade nyckelorden för framgång.

– Vi tror inte att det är hållbart om vi alla är lika varandra. Den här dynamiken som uppstår när det kommer in folk som gör annorlunda saker, den är intressant, säger Thomas Björk och fortsätter:

–  Ta butiken Lata Pigan, där ägaren är en av Sveriges mest kunniga inom vintagekläder. Dit kommer numera TV för att skaffa uppsättningar till sina produktioner. Det smala är faktiskt bra, för då kommer de nördiga kunderna. De är intresserade, de kommer tillbaka och de lägger ut pengar – så nördar, det vill vi gärna ha.

"Våra besökare struntar väl i vilken kommun som besöksmålen ligger i"

Många håller tydligen med – Fjärdhundraland ekonomiska förening märker av en tydligt ökande besöksström. Men vem är då den typiska besökaren? Förut kom hen från Enköping och hade själv bott på landet. Idag kommer större delen av besökarna från Stockholm, Västerås och Uppsala.

– Jag tror det handlar om att vi kan erbjuda alltmer, alltså att man både kan äta gott, bo bra och göra saker. Vi ser också att de medlemmar som lyckas bättre än andra har ett mer komplett utbud.

Men det finns också svårigheter, trots den tilltagande besöksströmmen. Föreningen menar att stödet och intresset från kommuner och regioner är för litet. Eller ”mediokert”, som Thomas Björk uttrycker det. Det som är Fjärdhundralands styrka – att området är så vidsträckt – är också en nackdel. Vem ska egentligen gå in med medel?

– Kommunerna säger att ”Det var väl kul att ni finns överallt, men hur många av företagen finns i VÅR kommun? Vi kan inte stötta er om ni finns i andra kommuner också”. Men våra besökare struntar väl i vilken kommun som besöksmålen ligger i.

Hittills har föreningen fått sponsring av en bank och man planerar också att söka utvecklingsmedel, men som ideell förening gäller det att ha tid och ork för detta också.

"Stora turismpriset"

En viktig skjuts för föreningen var dock mottagandet av Stora Turismpriset 2019. Fjärdhundraland kallades ett ”innovativt natur- och kulturturismkluster” och motiveringen löd:

”Fjärdhundraland har skapat ett arbetssätt där många små verksamheter tillsammans bildar en helhet utifrån platsens genuina förutsättningar”.

– Det hade en enorm impact på föreningen och vår egen självkänsla. Man såg oss, man sa något, man betalade pengar till oss. Det är ju det finaste turismpriset som finns i Sverige, säger Thomas Björk.

Vad är er vision om fem år?

– Då ska vi vara en destination för utrikeskommande besökare. Det är vår stora målsättning. Men vi vill förstås också fortsätta att växa som turistmål i Sverige. Vi får allt fler besökare som reser från Enköping för att bo här ute en hel vecka – man vill lämna vardagen och semestra i närmiljön på ett bekvämt sätt. Det tror vi är en växande trend.

Foto: Liselott Holm

Fem föreningstips

  • Engagemang smittar – därför är det viktigt att se till att människor verkligen träffas.
  • Toppstyr inte – bygg samarbete underifrån. Någon kan kalla till mötena, men mötesinnehållet ska medlemmarna själva stå för.
  • Ensam är inte stark – rekommendera alltid varandra till kunderna. Sälj gärna varandras varor också.
  • Samåk till mötena. När engagerade människor träffas på ett informellt sätt, så utvecklas nya idéer.
  • Marknadsför alltid evenemang tillsammans.
 
Källa: Mats Thorburn, vice ordförande Fjärdhundralands ekonomiska förening

Läs mer om Fjärdhundraland

På Fjärdhundralands hemsida kan du läsa mer om föreningens planerade aktiviteter; Rebusrundan, Loppisrundan, Mat & Människor, Tuva & Täppa och mycket mer.

Webbplats: www.fjardhundraland.se

Fakta om Fjärdhundraland

Föreningen sysselsätter 243 personer.

Till Fjärdhundraland kom 540 000 besökare under 2021.

Föreningens medlemmar omsätter 145 miljoner kronor.

Antalet gästnätter under 2021 uppgick till 1550.

Inspiration för dig som producent

Landsberga gård

Man måste sluta skämmas för att ta betalt

På Landsberga gård utanför Enköping driver familjen Sandqvist jordbruk med egen kvarn, äggproduktion och gårdsbutik. Men trots gårdens storlek är samarbete och nätverkande med andra lokala matproducenter viktigt – tillsammans med förmågan att sätta rätt pris på vad de själva producerar.

Viltkött – en klimatsmart och outnyttjad resurs

Mer vilt på matbordet – det är regeringens målsättning. I Fjärdhundraland har Lotta Hermansson öppnat en vilthanteringanläggning som ska se till att vildsvin blir vardagsmat på både privata och offentliga tallrikar. Hur får man kontakt med jägare som levererar vilt?